Üksnurme

Üksnurme küla asub Saku vallas, alevist edelas. Lõunas ulatub külaserv Keila jõeni, mis on ühtlasi nii küla kui ka valla piiriks. Head naabrid elavad Juuliku, Jälgimäe, Kasemetsa, Metsanurme, Rahula ja Saue külades.

Üksnurme  küla  kohta  on  andmeid  juba  13.sajandi  algusest.  Esimeseks  peetakse  äramärkimist  Taani  hindamisraamatus  (1219).  Küla  nimena  on  aegade  kestel  olnud  kasutusel  Huxnurme,  Uksnurme,  Uxnorm,  Uxnorum  ja  muud  sarnased  tuletised,  üllatavana  ka  Suurküla. Praegu on Üksnurme elanike arv valla arvestuses teisel kohal, registreeritud elanikke on siin 806 (1.04.2023).

Küla  keskel  asuv  Üksnurme  mõis  on  vaid  3  km  kaugusel  Saku  südamest.  Aastatel  1472-1561  allus  Üksnurme  karjamõisana  Harku  Ordumõisale.  Alates  1630. aastast  on  mõisa  mainitud  juba  iseseisva  rüütlimõisana. Küla  on  arenenud  kahes  suunas.  Mõisa  ümbrus  ja  küla  põhjapoolsem  osa  on  traditsiooniline  hajaküla.  Avarate  põllumaade  keskel  paiknevad  põlistalud,  mille  sekka  on  sobivalt  kerkinud  kaasaegsed  ühepereelamud. Alevipoolses  osas  on  rohkesti aia- ja suvemaju, millised on sageli aastaringseks elamiseks ümber ehitatud.

Külas  asub  kaks  arheoloogiamälestist  „Asulakoht”  ja  kivikalme  „Vareteväli”.  Mõlemad  mälestised  asuvad  Üksnurme  mõisast  pisut  põhja  suunas.  Asulakoht  jääb  mõisale  lähemale,  kivikalme  asub  mõisa  reheküüni  vahetus  naabruses. 1989 aastal leiti mõisapargi põllult tavapäraste põllutööde käigus rahapada ehtsa hõbeda, pronksi ja muude muistsete rahatükkidega. Huvipakkuvaid leide on saadud ka kivikalmelt.

1989 aastal külast leitud arhailise sõle kujutis võeti kasutusele küla embleemina. Küla värvideks on maheroheline, tume- ja roostekarva punane. 29.oktoobril 2004 asutatud mittetulundusühingu Huxnurme tegevuse eesmärgiks oli külaelu arendamine. Mõisale kuulunud Rehe küüni haldamiseks  asutati sihtasutus Rehe Seltsimaja, mille põhikirjaliseks eesmärgiks oli Üksnurme Mõisa Rehe küüni rekonstrueerimine, külade ühise keskuse käivitamine ja külade elu elavdamine, kogukonnatunde tekitamine ja hoidmine. Alates 2023 aasta aprilli kuust andis Saku vald Rehe küüni Üksnurme, Saue, Rahula ja Kasemetsa külaseltside poolt asutatud MTÜ Nelja küla reheküün valdusesse.