Broneerimistingimused

1. BRONEERIMISTINGIMUSTE KEHTIVUS

1) Broneerimistingimused kehtivad SA REHE SELTSIMAJA (registrikood: 90009660, telefon: +372 517 7446, e-mail: aase.sammelselg@gmail.com) veebilehel tarbija ja SA REHE SELTSIMAJA (edaspidi  – kaupleja) vahel üüriteenuse osutamisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad reheküün.ee veebilehelt teenuste ostmisel tekkivaid õigussuhteid poolte vahel sõlmitav leping, võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Kaupleja jätab endale õiguse teha broneerimistingimustes muudatusi, mis avaldatakse veebilehel www.reheküün.ee.

2. ÜÜRILEPINGU JA HINDADE INFO

1) Rehe küüni kasutusõigust on võimalik broneerida meie kodulehel, e-kirja saatmisega või telefoni teel. Hinnakiri on nähtav broneerimise lehel. Selles välja toomata juhtumitel ja viimase minuti võimaluse kasutamisel kujuneb hind kokkuleppel.

2) Broneeringule järgnevalt arutame külalisega läbi tema huvid ja meie võimalused ning kokkuleppele jõudmisel sõlmime lepingu.

3) Kui tingimustes on kokku lepitud, maksab külaline broneeringutasu (käsiraha), mille suurus vastab 1/3 osale kasutusajale vastava üüri summast. Leping loetakse sõlmituks käsiraha laekumise ajast.

4) Kui leping jääb mingil põhjusel sõlmimata või jääb käsiraha nõutavas ulatuses laekumata, lõpeb broneering viienda päeva keskööl, arvates broneerimisele järgnevast päevast. Sellisel juhul tagastab kaupleja laekunud käsiraha 3 päeva jooksul.

5) Käsiraha maksmine annab külalisele Rehe küüni kasutamise õiguse kokkulepitud ajal. Kaupleja teeb endast oleneva, et ruumide ja õueala kasutus oleks kokkulepitud ajal võimalik. Käsiraha tagastamise võimalused sisalduvad lepingus.

6) Kaupleja jätab endale õiguse teha teenuse hindades muudatusi, mis avaldatakse veebilehel reheküün.ee.

7) Kõik hinnad on toodud eurodes.

3. MAKSEVIISID

1) Reheküün.ee veebilehel on võimalik tasuda Swedbank, SEB, Luminor, LHV , Coop Pank ja PocoPay pangalinkidega.

2) Kõik maksed toimuvad eurodes ning arvestatakse maksja kontolt maha eurodes.

3) Pangalinkide makseid vahendab lepingu alusel Maksekeskus AS.

4) SA REHE SELTSIMAJA on isikuandmete vastutav töötleja. Kaupleja edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

4. BRONEERIMINE

1) Minge lehele “Broneermine”,

2) Vastavalt broneeringusüsteemis toodud juhistele broneerige sobiv kuupäeva vahemik.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Kinnita broneering“

3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad korrektselt, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub kauba kiire ja tõrgeteta kohale toimetamine ning hilisem võimalik vaidluste ja pretensioonide lahendamine. Kliendikonto registreerimisel saadetakse andmetes märgitud meiliaadressile selle kohta info.

3) Märkige, et olete tutvunud ja nõustute broneerimistingimustega ning esitage tellimus, vajutades sellenimelisele nupule.

4) Teile kuvatakse tasumiseks arve. Arvet saate näha igal ajal, logides sisse enda kliendikontole. Arve saadetakse koos broneerimise kinnitusega kliendi andmetes märgitud meiliaadressile.

5. ÜÜRILEPING

1) Üürilepinguga kohustub SA REHE SELTSIMAJA andma broneeringus ettenähtud perioodil üürniku kasutusse Rehe küüni hoone (460m3) ja õueala ning kokkulepitud vara ja üürnik kohustusb maksma vara kasutamise õiguse eest kokkulepitud tasu.

2) Üürileping loetakse sõlmituks käsiraha laekumisel SA REHE SELTSIMAJA pangakontole või kassasse.

5. LEPINGU LÕPETAMINE

1) Üürnikul on õigus leping üles öelda või lepingust taganeda seaduses ettenähtud juhtudel ja korras. Käsiraha tagastamise kord sisaldub lepingus. Kui üürnik lõpetab lepingu (ütleb üles) vähem kui 24 tundi enne üüriperioodi algust tuleb tal siiski tasuda kokkulepitud üür ja lisateenuste tasu.

2) Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada kauplejale avaldus, mille võib esitada vabas vormis ning saata see aadressile aase.sammelselg@gmail.com.

6. TARBIJA ÕIGUS PÖÖRDUDA EUROOPA LIIDU TARBIJAVAIDLUSI LAHENDAVA PLATVORMI POOLE

1) Kui Tarbijal on kauplejale pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile aase.sammelselg@gmail.com.

2) Kui Tarbija ja kaupleja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Tarbijal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada SIIN. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Tarbija ja ettebõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Tarbija kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

3) Tarbija võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.